Dekking

Een dekking van Scotty kost 250 euro inclusief BTW (betalen bij dracht). 

Stal Heijink hanteert een aantal voorwaarden betreffende de dekking:
- Scotty dekt uitsluitend op de natuurlijke manier; 
- Uw merrie dient geënt en ontwormd te zijn op het moment dat ze voor dekking wordt aangeboden;
- Uw merrie wordt gedekt voor rekening en op risico van de eigenaar; 
- Het dekseizoen loopt vanaf 1 april tot en met 31 september. 

Het is verder nog mogelijk om uw merrie te laten begeleiden door zonde dierenarts op kosten van de eigenaar. 

Uw merrie kan ook, voor 6 euro per dag zonder veulen/ 7,50 euro per dag met veulen, verblijven op Stal Heijink tijdens de dekking. 

Stal Heijink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren vervoersmiddelen of anderzins. 

De veulens van Scotty krijgen een afstammingsbewijs dat door Stal Heijinks zal worden aangeleverd. Tevens krijgen de veulens een compleet AES stamboekpapier. 

Gezien het feit dat Scotty veterinair is goedgekeurd bij het NAS (Nederlands Appaloosa Stamboek), komen veulens uit NAS merries in aanmerking voor een papier van het NAS. Heijink's Schwepsi. v. Heijink's Scotty (Appaloosa) m. Heijink's Ynskje (fjord)